Denksessie voor helderheid, draagvlak en resultaat

Eén van onze trainees bedacht een treffende omschrijving van wat het boxplan doet: ‘helderheid veroorzaken’. In de juiste handen is het boxplan een krachtig instrument waarmee de inhoudelijke kwaliteit van de besluitvorming drastisch toeneemt. We zetten onze expertise graag voor u in! We passen dan de methoden en technieken toe die we met onze trainingen overbrengen. In de kern van onze aanpak zit steeds het boxplan, een sterk inhoudelijke ‘bouwtekening’ van uw toekomstige project, document of presentatie.

 

Helderheid veroorzaken

Met een boxplansessie helpen we u inhoudelijke helderheid te scheppen in complexe materie, en met een positioneringsessie helpen we u te bepalen waar u met uw afdeling of organisatie voor staat. De vorm van de denksessie maken we op maat naar uw wensen en de eisen die het proces stelt. In langere trajecten met meerdere processtappen, bijvoorbeeld beleidsontwikkeling, kunt u met het boxplan stapsgewijs bouwen aan gedeeld inzicht en draagvlak, zowel intern als extern. Dat is wat bedoeld wordt met ‘helderheid veroorzaken’.

 

Verkeert het proces nog in de verkennende fase, of is er nog geen enkele aanzet tot consensus te bespeuren dan vullen andere instrumenten het boxplan aan. Een eigen plek en toepassing heeft bijvoorbeeld de Socratische Dialoog, een verhelderende manier om gezamenlijk te reflecteren op fundamentele vragen. Bijvoorbeeld over het omgaan met morele dilemma’s.

 

Het boxplan maakt allerlei denktechnieken meer resultaatgericht

Boxplantechnieken laten zich uitstekend combineren met andere werkvormen als SWOT-analyses, mood boards, brainstorms, mindmapping, tijdlijn, monitoring- en evaluatie-instrumenten, projectmanagement-instrumenten e.d. Het boxplan zorgt binnen de door u gekozen aanpak voor een scherpe inhoudelijke weergave van feiten, meningen, ambities en doelstellingen. Dit maakt een zorgvuldige gedachtenvorming mogelijk en laat snel zien waar de tegenstellingen en blinde vlekken liggen. Tegelijkertijd levert zo’n denksessie met het boxplan een concreet resultaat op. Gedachten worden ter plaatse vertaald in kernzinnen, die direct en interactief worden ‘gecheckt’ door de deelnemers aan de sessie. Relevante input wordt direct in de kernzinnen verwerkt. Het resultaat van een sessie is een structuur van kernzinnen die de essentie van een gedeelde gedachtegang bevatten. Die kunt u vervolgens eenvoudig verwerken in verslagen, plannen of beleidsstukken.