Positionering met het boxplan
geeft uw afdeling of organisatie snel de gewenste focus

De positionering van een organisatie, merk of dienst beantwoordt vragen als: Op wie richten we ons? Wat onderscheidt ons van de concurrentie? Wat is het verschil waar we gebruik van kunnen maken? Your Point biedt een proces om snel en voordelig een positionering te bepalen, bedoeld voor kleine en middelgrote organisaties. Uiteenlopende klanten hebben met dit proces hun focus aangescherpt en nieuwe keuzes gemaakt.

 

Levendige sessie geeft alle deelnemers betrokkenheid

Een Your Point-procesbegeleider leidt de belangrijkste betrokkenen uit uw organisatie, bijvoorbeeld het MT, via een gestructureerd proces langs alle essentiële vragen. Het gebeurt niet zelden dat tegengestelde meningen die altijd onbesproken bleven, nu expliciet gemaakt worden en op tafel komen. Dat biedt gelegenheid om gezamenlijk de gewenste richting te kiezen, zodat onderhuidse inconguenties verdwijnen. De sessie is interactief en als regel bijzonder levendig: het boxplan zorgt voor constructieve, inhoudelijke discussie waarbij deelnemers elkaars inbreng benutten voor verdieping en aanscherping.

 

No-nonsense benadering levert snel resultaat

Deze manier van positioneren onderscheidt zich door zijn ‘to-the-point’-karakter. Dat is anders dan de manier waarop bijvoorbeeld reclamebureaus deze thematiek aanpakken. Met het boxplan duurt een positioneringsessie in de regel niet langer dan een dagdeel. Kort na de sessie ontvangt u een compleet uitgewerkt rapport en een (aanzet voor) een kernachtige mission statement. Voorwaarde voor deze geconcentreerde aanpak is dat er een globaal idee bestaat van de richting waarin u het zoekt; voor een fundamentele strategische oriëntatie zijn meer stappen nodig. Ook daar kan Your Point u bij helpen – bel ons voor een verkennend gesprek.