Socratische dialoog: concreet reflecteren op onderliggende vragen

Het boxplan is bij uitstek geschikt om in goed overleg en doelgericht tot een direct bruikbaar resultaat te komen – de onderwerpen hebben vrijwel altijd betrekking op het dagelijkse werk. Daarnaast kan een team of groep behoefte hebben aan reflectie op dieper liggende thema’s: ethische kaders, drijfveren en waarden die, vaak onuitgesproken, het denken en doen funderen. Dan komt de socratische dialoog in beeld: een grondig, gezamenlijk onderzoek om die impliciete factoren aan het daglicht te brengen en daarbij van elkaar te leren.  Your Point begeleidt uw team hierbij graag.

 

Een verdiepende oefening in helder spreken en goed luisteren

Om te voorkomen dat de reflectie verzandt in algemeenheden of polaire discussie, kent de socratische dialoog een specifieke aanpak. Allereerst kiest de groep één centrale vraag voor het onderzoek. Daarna zoeken de  deelnemers in hun eigen ervaring naar een casus die op de vraag van toepassing is. Vervolgens selecteert de groep de meest sprekende casus en bevraagt de ‘eigenaar’ tot de essentie boven tafel komt.  Zo groeit er een concreet antwoord op de vraag, waarvan de groep weer algemenere principes kan afleiden.

De begeleider neemt niet inhoudelijk deel aan het gesprek maar zorgt ervoor dat de groep de focus (vraag en voorbeeld) vasthoudt en dat de dialoog gemeenschappelijk blijft: ieders inbreng is van belang zowel in de vorm van eigen gedachten als in de vorm van vragen ter verduidelijking. Van begin tot eind stimuleert de socratische dialoog respectvol luisteren, helder formuleren en het écht willen begrijpen van de ander – dat alleen al staat borg voor een verrijkende ervaring.

 

Socratische Dialoog in punten

Toepassing: ethische grenzen en dilemma’s, kaders van een goede beroepsuitoefening, ‘filosofische’ thema’s.

Voorbeelden van vragen: Wanneer handel ik integer? Waar is een school voor? Wanneer gaat zorg over in bemoeizucht? Bestaan er gerechtvaardigde verschillen?

Duur: vanaf een dagdeel; meer tijd betekent vanzelfsprekend meer rust en ruimte voor verkenning en verdieping.

Aantal deelnemers: tot ca. 10.

Benodigdheden: plek waar de groep ongestoord kan werken; een flip-over om de essentie van de dialoog op vast te leggen.

Voorbereiding: voorgesprek met leidinggevende om commitment van de groep en thema’s in kaart te brengen.

 

Mail met ons op voor een oriënterend gesprek of een offerte, of bel Gijs Zwartsenberg (0570 649 130) als u snel meer wilt weten over de Socratische Dialoog.