Projectdefinitie opstellen en schrijven als verhelderend proces

Een projectdefinitie opstellen en schrijven met het boxplan verhoogt de kwaliteit van het denkwerk

‘Dit is precies wat er ontbrak aan onze projectmethodiek’ – is steevast de reactie van projectmanagers die het boxplan leren kennen. Want het boxplan is een bijzonder handige manier voor het gezamenlijk opstellen en schrijven van een projectdefinitie. Elke projectmanager kent de risico’s van dit proces: de leden van de stuurgroep dachten het eens te zijn, maar in werkelijkheid is een aantal keuzes toch nog niet gemaakt. De bekende methodieken onderstrepen weliswaar de noodzaak van een projectinitiatiedocument (PID), maar bieden geen handige aanpak om in groepsverband tot een helder verhaal te komen dat wérkelijk de bedoeling van het project weergeeft.

 

De boxplanbenadering versterkt de denkkracht van het team én maakt de gedachten zichtbaar

Met het boxplan heeft de projectmanager een krachtig hulpmiddel in handen om eenduidige projectplannen en -definities op te stellen. Met het boxplan kunt u een gezamenlijk denkproces vormgeven waarbij gedachten interactief worden ontwikkeld, verhelderd én vastgelegd. In essentie stelt het team gezamenlijk een aantal kernzinnen op die naar inzicht van de aanwezigen de essentie van het project goed weergeven. Iedereen werkt vanuit de inhoud. De gezamenlijke inspanning levert een tastbaar resultaat dat houvast biedt gedurende het hele project.

 

Projectdefinitie schrijven + boxplan = denkkracht mobiliseren

Deze procesaanpak staat centraal in onze training Opgeruimd denken en samenwerken. Deze variant van toepassing van het boxplan stelt u in staat om de denkkracht te verbinden van beslissers én inhoudelijk deskundigen. Waardoor u met hun inbreng tot gedragen én werkbare projectplannen komt.

 

Professionele ondersteuning voor projectteams

Bij complexere projecten kunt u een specialist van Your Point inschakelen als begeleider van het denktraject. Een ervaren begeleider van Your Point verzorgt dan een zogeheten boxplansessie; dit leidt doorgaans in één of twee dagdelen tot een breed gedragen opzet op papier, waarin ook eventuele punten van discussie en afwijkende standpunten een plaats hebben.