Scriptiebegeleiding: het boxplan helpt je om snel een goede scriptie te schrijven

Praktijkervaring: het boxplan helpt je snel en effectief over je blokkades bij het schrijven van een scriptie

We wijden een speciale pagina aan het schrijven van scripties omdat we het volgende zinnetje heel vaak gehoord hebben: ‘ik wou dat ik dit geweten had toen ik mijn scriptie moest schrijven’.

 

Veel studenten voelen zich het bos in gestuurd met hun scriptie- of essay-opdracht. Opdrachten worden vaak als cryptisch ervaren en de bedoeling ervan wordt niet zelden pas na meerdere pogingen duidelijk.

 

In essentie is een goed essay of goede scriptie niets anders dan een goed verhaal. Met dit verschil dat de student ook nog duidelijk moet maken hoe de basiskennis verworven is – dat laatste aspect telt meestal niet zo zwaar meer in het professionele leven.

 

Het schrijven van een scriptie als indringende leerervaring

De ervaring leert dat juist het uitwerken van het boxplan, het inhoudelijke ontwerp voor het verhaal dus, een indringende leerervaring kan zijn als dit gebeurt aan de hand van het socratisch bevragen door de begeleider. Vraagstellingen komen helder in beeld, onmogelijkheden in het aanvankelijke plan komen snel in beeld en er ontstaat een heldere lijn waarlangs het verdere werk kan worden afgewikkeld – zonder dat een een traject van langdurige onzekerheid ontstaat.

 

De lengte en intensiteit van de begeleiding kan vervolgens op maat worden ingevuld. In veel gevallen kan met één of enkele sessies een stevige start worden gemaakt, waarna een wekelijkse interactie volstaat om het proces gaande en plezierig te houden.

 

Op deze wijze werkt de student gestaag naar een resultaat dat niet alleen de beoordelaar tevreden stelt, maar dat vooral voor de student een waardevolle leerervaring is.