Opgeruimd denken en samenwerken —
inhoudelijke samenwerking tot resultaat brengen met het boxplan

Ideeën genoeg in de meeste organisaties. Maar hoe breng je ze bij elkaar? Hoe geef je ze focus en impact? Simpel: breng ze eerst tot helderheid. En geef anderen, vaak vanuit een eigen specialisme, de kans daar hun bijdrage aan te leveren. Maar wat voor proces kun je daarvoor gebruiken? In traditioneel overleg vervliegen de gedachten snel. Aan het eind van een sessie is vaak niet duidelijk wat nu precies de kern is, waar de consensus of tegenstellingen liggen en hoe het vervolg moet lopen. Met het boxplan worden deze zaken wél duidelijk, en het resultaat wordt gemeenschappelijk vastgelegd.

 

Effectief verbinden van kennis en talenten

In organisaties is vrijwel nooit iemand in zijn eentje verantwoordelijk voor welk inhoudelijk stuk of project dan ook. Het boxplan trekt de denkprocessen hierover vlot en geeft ze richting:

 • gedachten vervliegen niet in de discussie, maar worden zichtbaar gemaakt en met elkaar in verband gebracht;
 • denkwerk raakt moeiteloos voorbij vaste sjablonen, jargon en clichés;
 • de groep creëert iets dat je in je eentje, of in een volgtijdelijk proces nooit kunt bereiken.
 • het gevolg: opluchting dat het kán en veel positieve energie voor het vervolg.

 

De focus op inhoud en de verbinding van perspectieven maakt het boxplan tot een werkelijk participatieve aanpak:

 • alle perspectieven en inbreng krijgen een kans, worden gewogen en verwerkt;
 • relevante bijdragen van bescheiden deelnemers worden zichtbaar en tellen even zwaar mee;
 • het proces biedt eenvoudige, effectieve interventies om vaagheid, weerstand en onproductieve dominantie om te zetten in zinvolle gedachtenvorming.

Deelnemers (ook zónder boxplanervaring) vinden ‘boxplannen’ leuk en vruchtbaar: u kunt het succesvol in uw eigen organisatie introduceren en toepassen én daarbuiten, bijvoorbeeld met opdrachtgevers of andere partners.

 

Versterkt kwaliteit en draagvlak – resultaten direct bruikbaar voor vervolg

De boxplanmethode kent heldere, eenduidige processtappen en sluit aan bij hoe onze denkprocessen werken: steeds op zoek naar betekenis – via zicht op de essentie en een zinvolle ordening van het materiaal. De methode heeft zich in allerlei omgevingen bewezen: bij overheden met hun complexe organisaties en doelgroepen, bij onderzoeksinstituten met sterk specialistische kennis, bij adviesbedrijven, bij ICT-bedrijven, in het onderwijs en nog op tal van andere terreinen.

Het materiaal dat een groep genereert kan snel worden uitgewerkt tot ‘geboxplande’ documenten. Deze zijn compact (10-50% korter dan traditioneel opgezette teksten), enthousiasmerend en overtuigend – door het ontbreken van ‘inhoudelijke ruis’ worden discussies inhoudelijker en gerichter, en besluitvorming verloopt sneller en degelijker.

Doordat iedereen gelijkelijk heeft kunnen bijdragen en elkaars inbreng aanscherpen, ligt er een stevig gedragen resultaat. Hete hangijzers en blinde vlekken die anders pas later in het proces de kop opsteken, worden bij het boxplannen snel zichtbaar, inhoudelijk gefileerd en afgekaart. Dit houdt de zaak in beweging en creëert een positieve draaggolf die lang blijft doorwerken.

 

In 2 dagen leren en toepassen – deelnemers brengen eigen case in

U leert stap voor stap de boxplantechnieken kennen en inzetten rond een eigen case. Daarbij krijgt u de gelegenheid procesvaardigheden te oefenen die van belang zijn bij het faciliteren van groepsdenkprocessen.

 • Gedachten externaliseren in de vorm van beweringen (heldere, inhoudelijke statements die de basis vormen van het gezamenlijke denkproces);
 • de kern vinden, hiërarchie en ordening aanbrengen;
 • aansluiting vinden op wensen en verwachtingen stakeholders en doelgroepen;
 • opzetten en uitvoeren van boxplansessies.

Afhankelijk van uw wensen kunnen we in dit programma eenvoudig verschillende accenten leggen.

 

In-company varianten – maatwerk mogelijk

Tweedaagse aaneengesloten training met optioneel een avondprogramma of eventueel twee losse dagen.

Groepsgrootte: 4 à 8 deelnemers; de groep brengt een eigen case in. Meer informatie bij Kees-Jan Donkers, 0299 601 313 of vraag een offerte aan.

 

Vooropleidingseisen

Deze training is op HBO+-niveau, maar wij hanteren geen specifieke vooropleidingseisen.